Call 076 224 432

ที่ภูเก็ตเสรีเซ็นเตอร์ เราบริการงานสื่อโฆษณาครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดพิมพ์ ผลิต ติดตั้ง
ทั้งงานขนาดเล็กหรือจำนวนน้อย จนถึงงานขนาดใหญ่หรือจำนวนมาก
ด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

งานด่วนพร้อมบริการ

Business card นามบัตร
นามบัตร

Business card

ภูเก็ตเสรีเซ็นเตอร์ พิมพ์นามบัตรด่วนบริการออกแบบและผลิต จำนวนตามที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ สาขา รูปภาพ ให้เหมาะสมกับจำนวนที่ใช้

Our Gallery

นามบัตร

Poster โปสเตอร์
โปสเตอร์

Poster

พิมพ์โปสเตอร์ด่วนจำนวนน้อยไม่มีขั้นต่ำ ได้ทุกขนาด

Our Gallery

โปสเตอร์

Invitation card การ์ดพิธี
การ์ดพิธี

Invitation card

พิมพ์การ์ดด่วน เช่น การ์ดแต่งงาน การ์ดเชิญขึ้นบ้านใหม่ การ์ดอวยพร การ์ดบวช ออกแบบเฉพาะงานรูปแบบไม่ซ้ำใคร และยังสามารถพิมพ์เพิ่มได้ตลอดเวลาเมื่อไม่พอ

Our Gallery

การ์ดพิธี

Calendar ปฏิทิน
ปฏิทิน

Calendar

พิมพ์ปฏิทินด่วน สามารถผลิตจำนวนน้อย และ เฉพาะองค์กรของท่าน รูปแบบไม่ซ้ำใคร พิมพ์เพิ่มได้ตลอดปี

Our Gallery

ปฏิทิน

Diary ไดอารี่
ไดอารี่

Diary

พิมพ์ไดอารี สมุดบันทึก สามารถผลิตจำนวนน้อย และยังกำหนดขนาดรูปแบบ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้

Our Gallery

ไดอารี่

Coupon คูปอง
คูปอง

Coupon

พิมพ์คูปอง กิฟวอร์เชอร์ สามารถผลิตให้รันตัวเลข ปรุ เข้าเล่ม เปลี่ยนราคาหรือมูลค่า กำหนดวันหมดอายุ

Our Gallery

คูปอง

Certificate ใบประกาศ
ใบประกาศ

Certificate

พิมพ์ใบประกาศ ใบรับรองต่าง ๆ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อผู้รับ และเพิ่มลายเซ็นต์ ลงไปได้โดยไม่ต้องมาเขียนหรือเซ็นต์ภายหลัง

Our Gallery

ใบประกาศ

Vinyl ไวนิล
ไวนิล

Vinyl

พิมพ์ไวนิลด่วนขนาดต่าง ๆ ตามต้องการทั้งขนาดเล็กและใหญ่ให้เหมาะสมกับขนาดที่ติดตั้ง

Our Gallery

ไวนิล

Sticker สติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์

Sticker

พิมพ์สติ๊กเกอร์ด่วนทุกชนิด สติ๊กเกอร์ติดรถ ติดกระจก ติดผนัง ติดพื้น และบริการติดลงบน โฟมบอร์ด พลาสวูด อะคริลิค ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

Our Gallery

สติ๊กเกอร์

Popup ป๊อปอัพ
ป๊อปอัพ

Popup

ป๊อปอัพ

Label ฉลากสินค้า
ฉลากสินค้า

Label

พิมพ์ฉลากด่วนทุกชนิด สติ๊กเกอร์ติดรถ ติดกระจก ติดผนัง ติดพื้น และบริการติดลงบน โฟมบอร์ด พลาสวูด อะคริลิค ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

Our Gallery

ฉลากสินค้า

Book หนังสือ
หนังสือ

Book

พิมพ์หนังสือ เอกสารการประชุม คู่มือต่าง ๆ ตามขนาดและจำนวนที่ต้องการพร้อมเข้าเล่มหลายรูปแบบเพื่องานที่สวยงามและเหมาะสมกับงานที่ใช้

Our Gallery

หนังสือ